Privat
Privat

Sånglektioner

Jag erbjuder enskilda sånglektioner. Skicka  ett mail och berätta om dig själv och dina önskemål, så bokar vi en tid!
Hänvisar  också till någon av mina sångkurser. Där undervisar jag med en metodik som bygger på en grundläggande sångteknik, oavsett genre.
Du hittar information om aktuella kurser under fliken AKTUELLT.

På mina kurser får du redskapen till hur du ska hantera din röst på
bästa sätt för att uttrycka det du vill förmedla med din sång.
Utifrån din repertoar arbetar vi med sound, timing, dynamik och
kroppsspråkets betydelse, med syfte att stärka ditt personliga uttryck.
Som ett komplement till min undervisning kan du fördjupa dina
studier på egen hand med hjälp av min bok ”Öva sång och bli vän
med din röst”
(Isaberg förlag).

Utdrag ur boken Öva sång och bli vän med din röst:
ovasang

”Vi människor föds med olika förutsättningar.
Det finns de som från början har en fantastisk röst. Andra måste arbeta mycket med att utveckla
sin sångröst för att den ska klinga fritt. Men även den som från
början har en bra röst måste  bli medveten om hur rösten
fungerar och vårda sin röst för att den ska tåla de påfrestningar
den utsätts för.”

SÅNGER ÄR TANKAR SOM SJUNGS UT MED
ANDEDRÄKTEN, NÄR MÄNNISKOR BLIR
BERÖRDA AV STOR KRAFT OCH INTE LÅTER
SIG NÖJAS MED ALLMÄNT PRAT.
                                     Eskimåordspråk