Workshop

Jag arbetar med workshops för alla åldrar och på alla nivåer. Ibland kan någon av mina böcker utgöra grunden för innehållet . Lika ofta är det Du, min uppdragsgivare, som kommer med förslag och önskemål. Använda mig som coach, entreprenör och idébank för just din workshop. Några förslag:

SCENISK KÖR

Se en film  om  scenisk  kör  här 

En inspirationsdag för körsångarna i vuxen- och ungdomskören.

Inledningsvis arbetar jag med tonbildning och röstvård för att ge körsångarna kunskap om vikten av en god röstfunktion.

Jag arbetar på ett lekfullt sätt med avspännings- andnings- och sångövningar för att inspirera sångarna till att våga lita på sin röst och att anpassa den till en körklang.

Men vad kan man egentligen göra med en kör? Vad händer om man låter körsångarna släppa noterna och frångå en traditionell köruppställning?

Utifrån min bok SCENISK KÖR 100 ÖVNINGAR (Gehrmans Musikförlag 2010) och SKAPANDE KÖR (Gehrmans Musikförlag 2015) ger jag körsångarna värdefulla redskap som utvecklar deras musikaliska och sceniska uttryck för att beröra lyssnaren med sin sång.
Du får konkreta verktyg som visar hur man med enkla medel kan kan lyfta kören till en ny dimension av musikalisk kommunikation.

Vi jobbar med övningar för olika rörelsemönster, uppställningar, förflyttningar och formationer.Metoden bygger på en progression där lek och improvisation blir en väg till konstnärliga koreografier.
Att arbeta sceniskt med en kör är ett spännande process. Körsångarna får, tillsammans med sin ledare, träna och utveckla förmågan att vara närvarande på scenen, inkludera och kommunicera med en publik.
Syftet är att ge ett mera konstnärligt djup till ett framförande, fånga en publik, skapa magi och beröra.
Här kan du lyssna på en intervju av Sara Johansson (november 2014) om hur jag arbetar med min egen sceniska kör RESONANS.

BARNKÖRDAG

Med en avslutande konsert!

Jag skickar i god tid ut ett förslag med ca 6 sånger som barnkörerna övar
på hemmaplan med sina ledare. På ”konsertdagen” kommer jag och lär in
ytterligare några sånger på plats + enkel koreografi. Vi följer en väl beprövad
modell som utgår från att barnen äter lunch på egen hand innan vi börjar
övningen. Sedan blir det avbrott för korv med bröd och fruktstund.
Hela dagen avslutas med en sångkonsert dit barnens föräldrar, vänner
och släkt inbjuds att delta.

KÖRLEK

För alla som arbetar med barn och som sjunger med barn.

Ta tillvara barnens lust till sång, lek och rörelse genom att använda
redskap ur min bok KÖRLEK (Gehrmans Musikförlag, 2003).
Den är ett pedagogiskt studiematerial kring förmågan att kunna lyssna,
utveckla kreativitet, öka samspelet i gruppen, träna koncentration,
stärka självkänsla, skapa känslan av trygghet m.m.
Allt detta med musiken centrum och leken som form.
Du kan använda mig som en resurs vid en sångstund/körövning med
din barngrupp där jag, med underlag från boken KÖRLEK, visar hur
du kan arbeta med olika övningar och sånger. Jag kan också leda ett
längre projekt som förslagsvis mynnar ut i en konsert dit barnens
föräldrar, släkt och vänner blir inbjudna.

Du kan även engagera mig för att leda en fortbildningsdag med
förskollärare/körledare där jag på ett lekfullt sätt presenterar mitt
arbetssätt och min metodik utifrån Körleks – modellen.

Lämna ett svar