Sånglektioner

Just nu erbjuder jag endast sånglektioner i grupp.

Min metodik bygger på en grundläggande sångteknik, oavsett nivå och genre. Jag använder mig av master class modellen. Det innebär att alla kursdeltagare får individuell coachning då jag undervisar en deltagare i taget och övriga lyssnar. En väl beprövad metod där deltagarna lär av varandra.  Alla kursdeltagare får minst en till två lektioner per dag, oftast flera. Vi varvar med gemensamma övningar med olika fokusområden utifrån deltagarnas önskemål och behov. Exempelvis prova olika klangideal, mentala övningar för att minska nervositet och stärka självkänsla, teknik för högre/lägre toner, andningsteknik, förebyggande röstvård, övningsrutiner m.m.

Du hittar information om aktuella sångkurser under fliken AKTUELLT, vidare SÅNGKURS (längst till höger i listen ovan).

Skicka ett mail, eller ring, för mer detaljerad information om innehåll och anmälan:
ingmari@resonans.nu
070-2912910

Aktuell prisuppgift:
Sångkurs, max 7 deltagare/kurs:
2400:- inklusive frukt, fika, ackompanjemang och undervisning i masterclassform. Jag är godkänd för F-skatt.

I min undervisning får du redskap som hjälper dig att hantera din röst på
bästa sätt för att uttrycka det du vill förmedla med din sång.
Utifrån din repertoar arbetar vi bl.a. med sound, timing, dynamik, omfång och
kroppsspråkets betydelse, med syfte att stärka ditt personliga uttryck.
Mina metoder utgår från en utforskande process för att locka fram det
bästa hos varje sångelev.
Som ett komplement till min undervisning kan du fördjupa dina
studier på egen hand med hjälp av min bok ”Öva sång och bli vän
med din röst”
(Isaberg Förlag).

Utdrag ur boken Öva sång och bli vän med din röst:
ovasang

Vi människor föds med olika förutsättningar.
Det finns de som från början har en fantastisk röst. Andra måste arbeta mycket med att utveckla
sin sångröst för att den ska klinga fritt. Men även den som från
början har en bra röst måste  bli medveten om hur rösten
fungerar och vårda sin röst för att den ska tåla de påfrestningar
den utsätts för. 

 

 

SÅNGER ÄR TANKAR SOM SJUNGS UT MED
ANDEDRÄKTEN, NÄR MÄNNISKOR BLIR
BERÖRDA AV STOR KRAFT OCH INTE LÅTER
SIG NÖJAS MED ALLMÄNT PRAT.
                                                        Eskimåordspråk

Lämna ett svar