Havet inspirerar

Hösten nalkas med sin glasklara luft och nya härliga uppdrag!
Lämnar hela golvet fullt av noter och litteratur och går en promenad längs havet för att hämta inspiration. Under den gångna sommaren har det varit täta åtaganden på orgelpallen i olika kyrkor. Det är stort behov av vikarierande kyrkomusiker. Speciellt i Falkenbergs församling. 
Men idag är det planering inför workshops med körer och körledare som står på agendan. B.l.a. på uppdrag av Kyrkosångsförbundet och Sensus i Jämtland/Härjedalen(Östersund,MellanselochSundsvall)+ i Göteborg och här i Varberg.

Sjunga med barn 1-6 år

SJUNGANDE BARN är en landsomfattande rörelse på initiativ av Kungliga Musikaliska Akademien. Målet är alla barns rätt till sin egen röst. Ett viktigt inslag är att uppmärksamma alla som sjunger med barn att välja ljusare tonarter.
Barn har kortare stämband än vuxna och kan inte sjunga mörka toner.  Men många vuxna väljer att sjunga nära sin talröst med toner som barnen inte kan sjunga. Anledningen är ofta att de vuxna inte är vana vid att sjunga och därför sjunger i ett lägre register. Det leder till att barnen väljer att sjunga i olika tonarter och den unisona sången uteblir.  Det är inte ovanligt att barnen hör att det inte ”låter rätt” och därför helt enkelt slutar sjunga. Alternativt att de sjunger starkare och överanstränger sina röster.

Vid min workshop med pedagogerna från tre förskolor i Varberg samtalade vi om detta, i samband med den workshop jag höll med dem igår.
Jag upplever att sången har en central roll i barnens vardag på förskolorna. 
Skulle önska att vi sångpedagoger kunde få uppdrag av kommunen att utbilda våra ambitiösa och duktiga förskolepedagogers sångröster och stärka deras självkänsla: Alla har en röst och alla kan utveckla den till att nå olika nivåer. Precis som i idrotten! Stämbanden är ju bara ett muskelveck! Med motivation, lust och glädje kan alla bli bättre på att använda sin sångröst! Det viktigaste är egentligen inte hur det låter. Det viktigaste är att det känns lätt och rätt!


NATIONALDAGEN

”Kärlekens Tid” var temat för konserten i en fullsatt Varbergs kyrka kl.21.00 på nationaldagen. En konsert till förmån för Ukraina. Mitt uppdrag var att leda Varbergs Motettkör i en scenisk gestaltning där körsångerna vävdes samman till en helhet. I de första bänkraderna välkomnades vuxna och barn från Ukraina. När kören framförde deras Nationalsång blev det starka känslor och tårade kinder. Det var en upplevelse som berörde oss alla på djupet.

Geijersskolan, Värmland

Årets kurs i Barnkörmetodik med studenterna på Geijerskolan är avslutad. Två intensiva dagar med fokus på deras kommande uppdrag att leda våra unga in i sångens underbara värld.
Önskar dem alla lycka till i framtiden. Deras uppdrag är ovärderligt. Kunskapen om barn och sång är ett viktigt ämne. Det är i de tidiga barnaåren vi lägger grunden och skapar lust för att sjunga. Utan sjungande barn blir det svårt att i framtiden rekrytera sångare till våra ungdoms- och vuxenkörer. Varm Lycka Till!

SÅNG-projekt på Tångaskolan, Falkenberg

Läsåret 2021 – 2022 präglades till stor del av rådande Coronapandemi. Det innebar bland annat att sången i skolan fick stå tillbaka. Nu är det dags  att ta igen det vi missade under dessa läsår.
I morgon startar jag upp ett fyraveckor långt projekt med högstadieleverna vid Tångaskolan i Falkenberg. Tack vare bidrag från Kulturrådet får jag möjlighet att inspirera till sångglädje! Syftet är, helt i harmoni med Lgr11 ”att ge eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.”
Det innebär att eleverna i sitt musicerande får träna samarbete, stärka sitt självförtroende och utveckla självkänsla. Nog så viktigt i dessa tider med den alltmer utbredda ohälsan bland våra barn och ungdomar.

 

Valborg

Valborgsmässoafton bjöd på en vacker vårkväll vid Glommens strand. Glumstenskören, som jag jobbat med under den senaste månaden, sjöng stämningsfullt våra finaste vårvisor för att hälsa Sköna maj välkommen! 

Många nya uppdrag på gång …

Våren är äntligen här med både golf och nya spännande uppdrag!

I mars månad tillbringade jag mesta tiden på resande fot. Passade på att åka skidor i Dalarna och spela golf i Marbella, Spanien.
Väl hemma igen har jag jobbat med Glumstenskören från Falkenberg och ett projekt inför Valborgsmässoafton. Det är en fristående blandad kör med ca 25 entusiastiska sångare.
Har också fått uppdrag som vikarierande kyrkomusiker bl.a. i Falkenbergs Församling under kommande månader.
I mitten av maj startar jag upp ett fyra veckors sångprojekt på Tångaskolans högstadium i Falkenberg med bidrag från Kulturrådet. Ja, som ni ser är det mycket uppdrag i Falkenberg med omnejd.
Men även här i Varberg finns det behov av den kompetens som jag kan bidra med. Har exempelvis en anställning i bemanningen som lärarvikarie på alla stadier, fortbildningsdag med pedagogerna på förskolan och ett jättespännande uppdrag att inspirera Varbergs motettkör med scenisk gestaltning vid deras framträdande i Varbergs kyrka på nationaldagen.
Därefter avslutas våren med en kurs i barnkörmetodik på Geijerskolan i Ransäter, Värmland.

Är du sugen på att sjunga med mig? Det finns fortfarande platser kvar till min Sångkurs i Eskilstuna den 7-9 juli.
Läs under fliken AKTUELLT och vidare Sångkurs.


Sångkurs i Varberg framflyttad till 22-24 april

Eftersom smittspridningen fortfarande ökar flyttas sångkursen den 11-13 februari fram till helgen den 22-24 april. Då är det vår och fåglarna sjunger ikapp med alla er som deltar på kursen. 
Fortfarande gäller max 7 deltagare. Se vidare info om anmälan, tid och plats under fliken AKTUELLT och vidare Sångkurs.
Frågor: ring 070-2912910 eller mail: ingmari@resonans.nu

2022, nya mål

Pandemin pågår och det är bara att gilla läget med alla restriktioner för att begränsa smittspridning av covid-19.
I min verksamhet följer jag givetvis FHM´s regler.

På mina sångkurser sjunger vi med avstånd och min önskan är att alla deltagare är vaccinerade.

Jag erbjuder även andra tjänster utifrån min profession, (mitt CV finns att läsa under fliken OM):

  • I skolorna runt om i kommunen saknas det ofta vikarier. Jag innehar lärarlegitimation gällande alla stadier och kommer gärna och vikarierar både i musik och andra ämnen.
  • Dessutom är jag utbildad kyrkomusiker och åtar mig gärna tillfälliga vikariat som musiker vid olika kyrkliga förrättningar och gudstjänster.
  • Åtar mig också uppdrag som sångsolist vid exempelvis begravningar, bröllop, dop eller andra högtidliga tillfällen.
  • Givetvis fortsätter jag med mina uppdrag som konsult där jag håller workshops, fortbildning, leder studiedagar, jobbar med sceniska körproduktioner och håller inspirationsdagar för körer i alla åldrar. All verksamhet är anpassad efter rådande restriktioner.

Röst & Retorik

Personlig utveckling med fokus på rösten och ett medvetet kroppsspråk var temat i min workshop på Sandviks gård, Spa och konferens utanför Norrköping.
En workshop där ett 40-tal redovisningskonsulter fick hjälp med att finslipa sina röster och kommunicera icke-verbalt.

I mitt arbete möter jag ofta människor som  uttrycker oro och vånda över att tala eller agera inför en grupp. Våra rösters kvalitéer, våra gester, rörelsemönster, blickar och ansiktsuttryck förmedlar en mängd information på bråkdelen av en sekund. Personlig utveckling handlar om att växa som person och att utveckla sin egen röst påverkar hela personligheten. 
TACK för en intensivt spännande förmiddag med er alla!