Scenisk kör

Scenisk kör
Foto: Lasse Eisele

En scenisk kör 

Att arbeta sceniskt med en kör innebär en skapande process där körsångarna, tillsammans med mig, tränar och utvecklar sin förmåga att vara närvarande på scenen och kommunicera med en publik. Det är inte bara vad man sjunger utan också hur man sjunger, med vilket kroppsspråk, röstklang, energi och scennärvaro.

Målet med scenisk kör
Att göra en konsert mera intressant och beröra

Målgrupp
Körsångare

Det började så här:
Under hösten 2013 startade jag en kör Eskilstuna , en Scenisk kör, där alla fick utveckla både sin musikaliska- och sceniska gestaltning. Allt kan gestaltas med sång och rörelse.

Större produktioner:
2014 – Free Design, Kulturhus Tandla skola

2015 – Free Design, Eskilstuna teater, Lilla scenen
2016 – Free Design – No Limits, Eskilstuna teater, Stora scenen
2018 – Live – Laugh & Love, Eskilstuna teater, Stora scene
2020 – blev körens föreställning inställd p.g.a. Coronapandemin

 Se filmen med på en intervju, ligger på startsidan, av Sara Johansson (november 2014) som visar hur vi arbetar.
Där finns också filmer från våra föreställningar.

 

Ur en recension i Eskilstuna Kuriren 140428:
”Kören Resonans  bjuder på audivisuell underhållning där rörelse, kroppsspråk och sång samsas under rubriken Free Design. Låt länkas till låt i 
en aldrig sinande ström, allt från Lady Gaga´s Bad Romance och Beatle´s Ticket to ride till en sång av Händel och musik hämtad från bilreklam.
Och körmedlemmarna byter ständigt positioner, skapar nya mänskliga formationer. Föreställningen kokar av energi men utan att avkall görs
på sångkvalitén. Spännande och nyskapande – det här är en kör som vi vill höra och se mycket mera av.”

I dagsläget
2021 flyttade jag till Varberg. Jag leder för tillfället ingen egen kör men får regelbundet uppdrag, från hela Sverige, att leda olika projekt med körer som vill arbeta med scenisk gestaltning. Det kan vara en workshop, en fortbildning eller en kördag. Det kan också vara  ett kortare uppdrag eller löpa under en längre period med en avslutande konsert. För vidare information och bokning kontakta mig på: ingmari@resonans.nu .