Kurser

Information om aktuella kurser finns på startsidan under fliken AKTUELLT.
Här hittar du en sammanställning av mitt breda utbud av kurser.

Jag erbjuder sångkurser för alla nivåer och inom alla genrer. Min ambition är att inspirera dig till att bli din egen röstforskare. Syftet är att du ska lära känna din röst och förstå vilka mekanismer som samverkar när du sjunger. Det skapa trygghet och avspänning, viktiga redskap för en sångare. Du anmäler dig till en kurs via mail, se under fliken KONTAKT.

Du kan också göra som många andra av mina uppdragsgivare:
SKAPA DIN EGEN SÅNGKURS – specialutformad efter gruppens  behov och nivå.
Maila eller ring och berätta om dina önskemål.

SÅNGKURS för solosångare
– att sjunga i grupp har många fördelar:
 • Ekonomiskt
 • Du lär genom att lyssna på andra
 • Du får möjlighet att öva dig i att framträda inför en publik
 • Tips på repertoar
 • Stark social gemenskap
 • Möjlighet att träna ensemblesång och dramatisera sånger
 • Dela med dig av dina framgångar och motgångar
 • Stärka varandras självkänsla och självförtroende
 • Våga stå i centrum och ta plats
 • Tillsammans skapa trygghet och minska rädslor
 • Nya intryck, inspiration och sångglädje
Master class

Undervisningen sker i master class modell. Det innebär att jag undervisar en deltagare i taget, och övriga lyssnar. En väl beprövad metod där alla deltagare lär av varandra. Vi gör också gemensamma övningar med olika fokusområden utifrån deltagarnas behov och önskemål. Exempelvis prova olika sound, mentala övningar för att minska nervositet och stärka självkänsla, nå högre/lägre toner, andningsteknik, förebyggande röstvård osv.

Detta är en kurs för dig som är solist och vill finslipa din sångteknik, ditt musikaliska och sceniska uttryck. En kurs där du får öva dig i att framträda inför en publik och våga stå i centrum. Varje deltagare väljer själv vilka sånger de vill arbeta med.

IMG_4936

SÅNGKURS FÖR KÖRSÅNGARE
– din röst i kören

Sångkurs i grupp för dig som redan sjunger i en kör, eller planerar att gå med i en kör, och som vill utveckla sångteknik, bli mera tonsäker och trygg med din röst.
Med hjälp av olika övningar får du lära känna din röst och förstå vilka mekanismer som samverkar när du sjunger. Alla kan vara med, det krävs inga förkunskaper.
IMG_3022

Jag ger dig redskapen till hur du ska hantera din röst på bästa sätt för att uttrycka det du vill förmedla med din sång. Utifrån vald repertoar arbetar vi med grundläggande sångteknik, stämsång, sound, timing och dynamik. Vi uppmärksammar också kroppsspråkets betydelse med övningar för att stärka ditt personliga uttryck.

RÖST & RETORIK
– en intensivkurs med fokus på rösten och kroppsspråket.

Ordval, klädsel, din personliga framtoning och ansiktsuttryck har
olika effekter på ditt framträdande. Det handlar om kommunikation
där bland annat kroppsspråket och rösten är dina viktigaste redskap.

Ljudklappskonsert 2012 (1 av 54) 2

Kroppen talar. Den är aldrig stum. Gester, mimik, blick och klädkod förmedlar en
mängd information på bråkdelen av en sekund, antingen du vill det eller ej. Vi har
stor nytta av ett medvetet kroppsspråk och en röst som uttrycker det vi vill säga,
såväl i arbetslivet som i möten med andra.
Jag erbjuder en workshop (alternativt en separat tvådagars kurs) där vi på ett
lekfullt och avspänt sätt tränar samspel och kommunikation. Du får utveckla ditt kroppsspråk och träna din talröst. Färdigheter som stärker självkänslan och ökar ditt självförtroende för att våga ta plats och stå i centrum.

Jag ger dig coachning med många goda råd och tips som stärker ditt budskap.
Syftet är att du med ett personligt framförande ska lyckas förmedla en känsla och
få andra att lyssna på dig. Visst är innehållet, orden, viktiga i ditt tal/anförande. Men om du verkligen vill göra intryck på dina åhörare har du mycket att vinna på att förfina hur du talar,
med vilken klang, dynamik, artikulation och energi. Framförallt handlar det om din förmåga att visa närvaro. Vi arbetar också med mental träning.

Komma igång, sidan 7-9361

Lämna ett svar