Nationaldagen

Nationaldagen firades med körsång av medlemmar ur Morups kyrkokör.
I år kunde även jag ikläda mig en folkdräkt. En dräkt som jag fått överta efter min faster. Både dräkten och faster har sitt ursprung i Källsjö, Halland.