Kör på väg …

… till Skottland!
Sångarna i  Hällby Damkör och deras körledare förbereder sig inför sin körresa till Skottland längre fram i vår.
Jag har som uppdrag att vid tre söndagseftermiddagar hjälpa dem med sångteknik och scenisk närvaro.
Det kommer att bli fina konserter med både engelsk och svensk repertoar.