Kulturstipendium 2014


Här är alla vi som fick mottaga kulturstipendium från Landstinget Sörmland 2014.
Kategorierna var: Litteratur, konst, foto, film och musik.
Det var med stor tacksamhet och lycka jag tog emot mitt diplom och ett välkommet tillskott på kontot.
Motivationen var bland annat: ”- För ett mångfacetterat och skapande arbete i musikens tjänst.”
Gissa om jag är glad!! Varmaste TACK!