Länsstudiedagar

… i Karlskoga och i Trollhättan den 27-28 oktober. Tillsammans med kollegor och upphovsmän inspirerade vi musiklärare och andra pedagoger i workshops och seminarier. Våra förlag fanns också på plats och sålde våra böcker. Två härligt inspirerande dagar. I mina workshops handlade det om ”Scenisk kör för alla åldrar.”
IMG_2800IMG_2789