Musikledarforum i Uppsala

Gehrmans Musikförlag var på plats med en notutställning  vid EFS och Salts Musikledarforum i Uppsala, dit  musikledare från hela Sverige hade inbjudits att delta. Hela arrangemanget var mycket välordnat. Ca 90 musikledare  mötte upp för att under tre dagar få inspiration, idéer och nya impulser.

Mitt uppdrag var att leda en workshop med rubriken ”Sceniskt uttryck för alla åldrar.”
Det är något alldeles extra att få jobba med körledare, kyrkomusiker och andra som är genuint  intresserade av hur vi kan utveckla körsången med Skapande kör.”
Tack för alla givande möten och utbyten av tankar kring vad som händer när vi lägger undan körpärmen.
Allting kan gestaltas och uttryckas med sång och rörelse: sorg, glädje, det vackra, det stillsamma, det dramatiska, det lågmälda …