Recension, Skapande kör

Skapande kör 150 dpi
Det är med stor glädje jag läser recensionen av min bok i senaste numret av Kyrkomusikernas tidning, nr 4. Så här skriver recensenten organist och körledare Joakim Olsson Kruse, några smakprov ur recensionen:

Är du en av oss körledare, som en vanlig tisdag mitt i terminen kan känna energi- och idétorka inför kvällens repetition och undrar:  ”Hur ska jag kunna göra sångarnas övning givande och rolig och tillföra nya dimensioner?”. Här är en bok för oss.

Vidare skriver han:
Man ska inte avskräckas av undertiteln – om körens sceniska rörelsegestaltning, för att man kanske arbetar mer med en traditionell (kyrko) körtyp. Här finns något för alla körledare och alla körer; tankenötter, aha-upplevelser, tips och regelrätta övningar.
Han skriver också:
Boken är en rik källa att ösa ur, både vid uppvärmning och som mellanaktivitet för att rensa hjärnan, vila rösten – men inte minst med syftet att vidga sångarnas vyer, bryta invanda mönster, tänja gränser och skapa nya band i kören.