Sångkurs eller kurs i Röst & retorik?

Nu börjar anmälningarna droppa in till höstens kurser. En nyhet är att i höst erbjuder jag två olika kurser: En renodlad Sångkurs helgen den 16 – 18 oktober och en heldagskurs i Röst och retorik söndagen den 11 oktober.
Anledningen till att jag utökar mitt kursutbud är att jag fått många förfrågningar och önskemål om en kurs med fokus på talrösten och kroppsspråket.
Den riktar sig till alla er som vill utveckla förmågan att nå ut med ett budskap och få andra att lyssna.
En kurs där ni får öva er i att våga stå i centrum och kommunicera med människans viktigaste kommunikationsmedel: kroppsspråket och rösten.
Vi kommer att arbeta med övningar för röst och kropp. Men vi kommer också att fokusera på det som hindrar de allra flesta från att nå en högre nivå med sin presentation: oro, rädsla och nervositet!

I båda kurserna är det deltagarna själva som bestämmer innehållet:
Sångarna väljer givetvis sin egen personliga repertoar och deltagarna i retorikkursen
utgår från eget aktuellt textmaterial.

Under fliken AKTUELLT, i högra hörnet, finns en detaljerad information om båda kurserna.

Ing Mari 150807-6540