Sångkurs

På uppdrag av musiksektionen, Volvo Equipment Construction AB, Eskilstuna leder jag en sångkurs med ca 12 sångintresserade deltagare. Vi har nu jobbat under de senaste tre torsdagarna. Eftersom det är en ganska stor grupp, och begränsad tid, hinner inte deltagarna sjunga hela sånger. Jag har i stället valt ut partier ur sånger från en blandad repertoar som vi jobbar med enskilt och i grupp. Fokus ligger på grundläggande sångteknik, andnings- och avspänningsövningar. Dessutom försöker jag få med övningar  för att inspirera till personlig tolkning och scenisk närvaro. Vilka musikaliska killar och tjejer det jobbar på Volvo här i Eskilstuna! Varsågoda och ta plats på scenen!

Koll på andningen är viktig!
För att få ett jämnt flöde i utandningsluften, och ett balanserat lufttryck mot stämbanden, måste man träna förmågan att viljemässigt styra utandningsluften med hjälp av bukmusklern.

Naturlig djupandning, bukandningen ska ligga lågt i kroppen eftersom lungorna då får in maximalt med luft som ger kroppen syre.
Tyvärr andas vi ofta för ytligt uppe i bröstkorgen.
Det är en oekonomisk andning som förbrukar mer muskelkraft och energi än den djupare andningen.