Sjunga med barn 1-6 år

SJUNGANDE BARN är en landsomfattande rörelse på initiativ av Kungliga Musikaliska Akademien. Målet är alla barns rätt till sin egen röst. Ett viktigt inslag är att uppmärksamma alla som sjunger med barn att välja ljusare tonarter.
Barn har kortare stämband än vuxna och kan inte sjunga mörka toner.  Men många vuxna väljer att sjunga nära sin talröst med toner som barnen inte kan sjunga. Anledningen är ofta att de vuxna inte är vana vid att sjunga och därför sjunger i ett lägre register. Det leder till att barnen väljer att sjunga i olika tonarter och den unisona sången uteblir.  Det är inte ovanligt att barnen hör att det inte ”låter rätt” och därför helt enkelt slutar sjunga. Alternativt att de sjunger starkare och överanstränger sina röster.

Vid min workshop med pedagogerna från tre förskolor i Varberg samtalade vi om detta, i samband med den workshop jag höll med dem igår.
Jag upplever att sången har en central roll i barnens vardag på förskolorna. 
Skulle önska att vi sångpedagoger kunde få uppdrag av kommunen att utbilda våra ambitiösa och duktiga förskolepedagogers sångröster och stärka deras självkänsla: Alla har en röst och alla kan utveckla den till att nå olika nivåer. Precis som i idrotten! Stämbanden är ju bara ett muskelveck! Med motivation, lust och glädje kan alla bli bättre på att använda sin sångröst! Det viktigaste är egentligen inte hur det låter. Det viktigaste är att det känns lätt och rätt!