Skapande dans

Varannan måndag åker jag till Stockholm och dansar!
Kursen heter Skapande dans och är en högskolekurs, 10 p, på SMI. Mitt brinnande intresse för att arbeta med  scenisk kör ledde mig dit.
Här får jag påfyllning för att använda koreografiska verktyg i både pedagogiska och sceniska sammanhang.
Otroligt givande med nya inspirerande  impulser och redskap.


Kroppen är vårt instrument. Precis som i sången.
Det är den som uttrycker våra tankar och våra känslor:
Vad är det du vill säga, hur ska du säga det och ska du se ut när du säger det?

Men kreativ dans är så mycket mera. Den utvecklar/skapar:
identitet, samarbetsförmåga, empati, kroppsmedvetenhet, stärker självkänsla, ger fysiskt och psykiskt välmående,
aktiverar hela människan,stimulerar inlärning, lust och glädje till rörelse och uttryck, osv.
I KREATIV DANS KAN ALLA VARA MED!