Scenisk kör i Malmö

Har just avslutat en vecka som lärare i kursen Scenisk kör 7,5 hp vid Malmö Högskola.
Ett uppdrag från Sveriges Körförbund, Malmö Högskola, Musikhögskolan i Malmö, KörCentrum Syd m.fl.
Alla ni fantastiskt kreativa och duktiga deltagare: Jag saknar er!
Vilken underbar respons och vilket engagemang! Jag hoppas ni ska få glädje av mina metoder för att arbeta med scenisk framställning.
De bygger bl.a. på en progression där lek och improvisation blir konstnärliga koreografier som körsångarna arbetar fram tillsammans med sin körledare.

     

Det handlar om ökad kroppsmedvetenhet, lyhördhet och uppmärksamhet på sitt inre, likaväl som det yttre skeendet i samspel med övriga på scenen. Om koncentration och samverkan mellan kropp och själ!