Känner du Scorx?

Scorx är en självskriven samarbetspartner och ”körsångarkollega” i min sceniska kör som  snart kommer att se dagens ljus.

Du som följer min blogg här på hemsidan har säkert läst i tidigare inlägg om mina planer på att starta upp en ny kör här i Esklstuna. Information finns också under fliken AKTUELLT.
Eftersom vi kommer att vara en kör som är knuten till SENSUS får vi också tillgång till  Scorx, ett ovärderligt redskap för  körsångarna.
Läs på nätet om SENSUS fantastiska hjälpmedel för körsångare.(Sensus.se)
Alla kan på egen hand  öva in sina stämmor via nätet på hemmaplan och komma väl förberedda till veckans repetition.

Det gör att instuderingen inte tidsmässigt tar så mycket tid av körrepetitionen utan vi kan lägga fokus på scenisk- och musikalisk gestaltning.
Jag återkommer med mera information om kören i mitten av augusti.
Är du intresserad av att vara md i kören skickar du ett mail till mig: ingmarie.janzon@swipnet.se