One week in Chichester

Har varit en vecka i England och pluggat engelsk konversation. Nyttigt och lärorikt!
Vid en promenad såg jag denna vägskylt:

… so I just relaxed, read my English books and had such fun with my new English friends!